De Veluwe is een mooi wandel gebied waar je mag genieten van Gods schepping . Zaterdag 30 september a.s. mogen we hier van genieten en denken we na over onze identiteit, wie ben ik volgens de Bijbel. Elkaar ontmoeten, wandelen, sprekers onderweg en eten.
God aanbidden onder leiding van Karel Foppen.

Geef je op via info@veluwsezwerftochten.nl